... we do our best to connect you ...

Telekomunikace Výstavba mobilních sítí

Mobilní komunikace a přístup k informacím na síti z jakéhokoliv místa na zemi jsou základním předpokladem pro svobodný pohyb a svobodu myšlení.

telekomunikace

nextG se zástupci firmy Ericsson

Na jedné ze základnových stanic největšího švédského operátora Telia jsme se setkali se zástupci firmy Ericsson, jejíž vývojový team tak měl možnost sledovat instalaci AIR antén v praxi a konzultovat všechny technické detaily týkající se jejich nového produktu.